Αίτηση εγγραφής στο σύστημα

Μέσω της διαδικασίας εγγραφής στο σύστημα μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό στο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Γλυφάδας.

Ο κωδικός πρόσβασής σας θα σας αποσταλεί στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) που θα δηλώσετε. Χρησιμοποιώντας το email σας και τον κωδικό πρόσβασης μπορείτε να εισάλθετε στο σύστημα.

Αφού συνδεθείτε για πρώτη φορά στο σύστημα θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και κατόπιν να προσέλθετε στο Δήμο Γλυφάδας για να ταυτοποιηθεί η εγκυρότητα των δεδομένων που έχετε υποβάλλει.